Sdružení mladých ochránců přírody (SMOP)

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (zkráceně SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP) je zájmová složka Českého svazu ochránců přírody, která sdružuje základní organizace pracují s dětmi a mládeží. Jejím posláním je koordinace a podpora této činnosti. Zjednodušeně lze říci, že je to ƒ„servisní organizace“ pro práci s dětmi a mládeží v ČSOP, která je organizačně a ekonomicky oddělená a má vlastní právní subjektivitu.

Zvláštní postavení SMOP je zakotveno v § 18 Stanov ČSOP, kde se o SMOP mj. říká, že „je zájmovou složkou Svazu s právní subjektivitou, která má celostátní působnost pro oblast práce s dětmi a mládeží v rámci Svazu.“

SMOP je také koordinátorem celostátních aktivit jako například Ekologické olympiády či soutěže Zlatý list. Na některých těchto aktivitách se podílela či podílí i naše základní organizace a její členové.

Převzato a upraveno z www.mopici.cz, kde naleznete více informací.