UMI (URSUS MISERIA)

Tato zkouška by měla být první, se kterou se člen, který začne navštěvovat náš oddíl, setká. Jak již její název napovídá, zkouška je pouze pro Medvíďata, tedy děti druhé a třetí třídy. Na splnění zkoušky je vyhrazena doba jednoho školního roku a při nezdařilém prvním pokusu má člen ještě další, ovšem jen tehdy, pokud setrvává další školní rok v družině Medvíďat. Členové starších družin již tuto zkoušku neplní.

Na rozdíl od NOMI z nesplnění Medvíděcí zkoušky neplyne žádný negativní postih. Snad jen to, že tuto zkoušku si člen nebude moci už nikdy doplnit.

Naopak po jejím úspěšném složení získává plnitel placku s medvědí packou k přišití na oddílový kroj, podobně jako při splnění NOMI se získává oddílový šátek.

Seznam 7 bodů UMI

  1. (Oddíl) – Pravidelně nosím na všechny akce zápisník, tužku, šátek, tenisák, uzlovačku a KPZ. Na výpravy si navíc beru papírové míčky, nůž a baterku. Během 1 roku se zúčastním alespoň 3 vícedenních výprav.
  2. (Všeobecné znalosti) – Dovedu použít 5 jednoduchých uzlů (ambulantní spojka, liščí smyčka, lodní smyčka, dračí smyčka, dřevařská smyčka).
  3. (Tábornictví) – Vyznám se v mapě, znám světové strany a určím azimut pomocí busoly. (Dokážu mapu zorientovat podle terénu, najdu na mapě železniční trať a stanice, autobusové zastávky, turistické trasy, vyhlídky a zříceniny. Poznám z mapy, kde by měl být les, kde louka nebo pole, kde je kopec, kde údolí, kde rovina a kudy teče potok.)
  4. (Příroda) – Na výpravě poznám 8 bylin, 8 stromů a 8 zvířat.
  5. (Dovednost a bystrost) – Znám Morseovu abecedu a nebojím se ji použít. Rozluštím a zašifruji jednoduchou zprávu.
  6. (Zdravověda) – Dokážu ošetřit drobné odřeniny, bodnutí hmyzem, krvácení z nosu, vyndám třísku a klíště. Vím, na co jsem alergický a znám telefon záchranné služby.
  7. (Tělesná zdatnost) – Na výletě během jednoho dne ujdu bez potíží 12 km.

Zkoušky Medvídě neplní naráz. Plní se postupně v průběhu celého roku, podle toho, co se na schůzkách právě naučíme.