Starouši

Ahoj! Jsme družina oddílu Ginkgo sdružující odrostlou oddílovou omladinu a vedoucí. Kromě toho, že zastřešujeme oddílovou činnost, tak se také zásadní měrou podílíme na další činnosti naší mateřské základní organizace ČSOP.

A mimo toto všechno jsme lidi, kteří se rádi smějou, hrajou, cestujou a baví… a od toho tu máme i naše vlastní družinové akce!

O našich akcích

Staroušovské družinové schůzky
  • část schůzek probíhá v klubovně, některé pak jsou dle domluvy exkurzí na místa či za aktivitami mimoklubovními – např. kulturní akce, bazén nebo další sportování apod.
  • na schůzkách v klubovně si hrajeme, doplňujeme a zkoušíme CAMíky, připravujeme věci pro další činnost a podobně…
  • schůzka je každý druhý čtvrtek od 18:30 do ca 20:30 hodin
Staroušovské výpravy a další akce
  • při kterých jezdíme do hor na vodu, stanovat do zimního teepee nebo jdeme za nějakou kulturou do divadla či koncert…

Staroušovská kronika