NOMI (NOVITAS MISERIA)

Na splnění nováčkovských zkoušek má každý člen – nováček 12 měsíců od data, kdy je začal plnit (cca po půl roku po příchodu do oddílu starších dětí, zpravidla o Velikonoční výpravě). V případě, že by je nestihl, má každý ještě druhý pokus, který však začíná ihned po uplynutí termínu prvního pokusu a je dlouhý pouhých 6 měsíců. Při nesplnění zaniká členství v oddíle.

Po splnění zkoušek se člen – nováček stává řádným oddílovým členem, získává Průkazní list a krojový šátek s turbánkem.

I Oddíl

 • Vím, co znamená Ginkgo, ČSOP, „Natura, quo vadis“, MOP, TJ-Aster Hucul klub a jaký mají vztah k našemu oddílu. Znám oddílová slova a povely.
 • Opatřím si krojovou košili. Znám oddílová pravidla. Nosím pravidelně určené potřeby na oddílové akce.
 • Mám alespoň 70% účast na akcích Ginkga. Zúčastnil jsem se alespoň jednoho tábora.
 • Vedu si zápisník. Mám v něm zapsána celá jména a telefony vedoucích a všech členů své družiny, kontakty na své rodiče a důležitá telefonní čísla: 150, 155, 158, 112, morseovu abecedu a některé další šifry, turistické a mapové značkySeznam obsahu KPZ, Seznam věcí na akce, informace o stromu Ginkgo biloba a další tábornické znalosti či zajímavosti. Mám zpěvník oddílových písniček (dvě slavností písně a některé další umím).

II Idea

(o splnění celé této části hlasují všichni šátkovaní členové oddílu poté, co bude mít nováček splněny všechny ostatní části)

 • Jsem dobrým kamarádem všem členům oddílu, pomáhám slabším.
 • Vykonám bez odmluv přidělené oddílové práce.
 • Jsem pravdomluvný, snažím se o dobrý prospěch ve škole, pomáhám doma.
 • Dodržuji zásady dobrého skutku a čestného jednání.

III Všeobecné znalosti

IV Tábornictví

 • Vyznám se v mapě, umím ji zorientovat, určím azimut a hlavní světové strany a předvedu způsoby orientace v přírodě bez buzoly. Znám základní turistické značky.
 • Pořídím si vhodné oblečení v přírodních barvách a obuv na výpravy. Umím se správně chovat a krýt v přírodě.
 • Vím, co si s sebou vzít na výpravu. Umím správně sbalit batoh. Ve dvojici postavím a sbalím stan.
 • Rozdělám v přírodě za klidného počasí oheň bez papíru, třemi zápalkami. Rozdělám oheň v kamnech. Znám tři slavnostní ohně.

V Příroda

 • Vím, co je to GINKGO BILOBA. V přírodě poznám alespoň 10 stromů, poznám alespoň 15 bylin a 2 chráněné. Dobře poznám 25 u nás volně žijících zvířat.
 • Vím, co znamená slovo ekologie a znám způsoby ochrany přírody v ČR.
 • Vím, čím je ohroženo životní prostředí člověka. Znám způsoby, jak tomu předcházet, snažím se podle toho chovat.
 • Umím najít na noční obloze Velký vůz, Malý vůz a Polárku.

VI Dovednost a bystrost

 • Umím zacházet s nožem, sekerou, pilou, kleštěmi a otvírákem na konzervy. Přišiji knoflík.
 • Odvyprávím obsah přečtené knihy, znám něco o jejím autorovi.
 • Znám Morseovu abecedu, jsem schopen přijmout a odvysílat jednoduchou zprávu. Dovedu použít alespoň 3 druhy šifer. Umím používat šifrovací kolečko.
 • Znám 8 základních uzlů (ambulantní, liščí, lodní, dračí, rybářský, dřevařský, škotový, zkracovačku)a některé jejich užití. Bez měřidel určím danou délku a vzdálenost.

VII Zdravověda

 • Znám a dodržuji hygienické zásady.
 • Ošetřím drobné odřeniny a říznutí, bodnutí hmyzem, krvácení z nosu, vyndám třísku a klíště. Znám obsah pochodové lékárničky.
 • Vím co dělat se zlomeninou, žilným a tepenným krvácením. Vím jak se provádí umělé dýchání a masáž srdce.
 • Vím, jak se chovat v případě zranění či zdravotního problému. Vím, jaké užívám léky a na co jsem alergický. Znám telefon záchranné služby.

VIII Tělesná zdatnost

 • Uplavu 50 metrů a 5 metrů pod vodou.
 • Ujdu 8 km za dvě hodiny.
 • Udělám 2 shyby (holky 1 shyb nebo 15 sekund visu ve shybu) a patnáct kliků.
 • Udělám 50 dřepů.

(Oddíl tělesná zdatnost platí pouze pro tělesně neomezené jedince.)