Staroušské prázdniny 2006

Lužnice a Vltava

6. srpna jsme se vydali i přes nepříznivou předpověď počasí na vodu. V Sezimově ústí jsme se sešli v hojném počtu. Byli tu Magi, Kuba, Hejkal, Růža, Míňa, Féfa, Norik, Pecka, Nořík, Lucka, a Síra.

První dva dny jsme sjížděli dolní tok Lužnice, a když jsme chtěli přejet na ten horní, tak už tam bylo tolik vody, že se to už nedá. Přejeli jsme tudíž do Vyššího Brodu na Vltavu a zbytek týdne jsme sjížděli regulovaný tok Vltavy.

fotky bohužel nemáme k dispozici – respektive by je možná mohl ještě někde mít někteý z účastníků?

Roháče a Tatry

Týden po tom, co jsme promočeni přijeli z vody, nasedli Kuba, Féfa, Nořík, Norik a Pecka do rychlíku směr Liptovský Mikuláš. Počasí se tentokrát rozhodlo, že nám přát nebude. Hned druhý den nás totiž donutilo slézt z hor, načež hned další den ukázalo, že je nahoře pěkně a my tak mohli zase šlapat nahoru. Avšak 4. den opět stál za houby. Foukalo, krápalo, pršelo, zima bylo…, a tak jsme se rozhodli, že se přesuneme do vyšších poloh – tedy do Tater. Jak to bylo s počasím tady radši ani psát nebudu. Podívejte sami…

fotky bohužel nemáme k dispozici – respektive by je možná mohl ještě někde mít někteý z účastníků?

Pyreneje

Hejkal, Míňa, Růža a další dva cestovatelé se rozhodli, že letos vyrazí někam dál. Volba místa i času jim vyšla skvěle, posuďte sami.