Hudebník

  1. Zvládá aktivně hru na alespoň 2 hudební nástroje.
  2. Orientuje se v hudební teorii a nauce (předznamenání, stupnice,…)
  3. Zná a umí zahrát oddílové znělky  ( nástup, večerka, budíček, slavnostní písničky)
  4. Zná, rozumí a dokáže vysvětlit hudební termíny (italská slova,…)
  5. Dokáže hovořit o jednotlivých stylech, umí zařadit skladby/písně.
  6. Orientuje se na časové ose a v evoluci hudby.
  7. Zná nejvýznamnější hudební skladatele, jak české, tak zahraniční.
  8. Rozezná od sebe hudební nástroje a dokáže je rozřadit podle typu.
  9. Vlastní svůj zpěvník oddílových písniček, který neustále aktualizuje a vozí ho s sebou na oddílové akce.
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.