Hvězdář

  1. Zná základní astronomické pojmy: planeta, hvězda, kometa, meteor, meteorit, sluneční soustava, galaxie, mlhovina, bílý a hnědý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra, apod.
  2. Zná základní informace o planetách sluneční soustavy.
  3. Vysvětlí měsíční fáze, ví jak se měří poloha hvězd, co je to deklinace a rektascenze.
  4. Zná všechna cirkumpolární souhvězdí a významná souhvězdí jednotlivých ročních období, zná i několik bájí s nimi spojených a zajímavých souvislostí, naučí se pozorovat oblohu.
  5. Zná základní pohyby Země, slunovrat a rovnodennost.
  6. Najde a pojmenuje 7 význačných hvězd.
  7. Dokáže se orientovat dle hvězd a měsíce, ví o pohybu hvězd po obloze (denní a roční cyklus).
  8. Dokáže určit čas podle nebeských těles.
  9. Sbírá informace a hypotézy o některých zajímavých záhadách vesmíru – vznik a zánik vesmíru, vznik života, existence mimozemských civilizací, apod.
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.