Květinář

  1. V základech rozumí životním dějům v rostlinách (funkce a činnost jednotlivých částí, látková výměna, apod.). (str. 50,54,60,71,83,88,95)
  2. Zná obecné dělení rostlin, zná základní znaky čeledí.
  3. Zná pojmy ze života rostlin (parazitizmus, symbióza, endemit), dokáže uvést příklady, zná podmíněnost výskytu druhů na půdě. (str.92,94,242)
  4. Zná alespoň 100 bylin, nejméně 8 chráněných.
  5. V přírodě pozná 10 jarních, 25 letních a 10 podzimních bylin.
  6. Pozná 7 nižších rostlin.
  7. Pečlivě si vede vlastní herbář, rozšiřuje oddílový herbář.
  8. Zná zajímavosti ze života rostlin, zná léčivé účinky některých bylin, ví, jak je sušit, které lze upravit k jídlu (a jak), které lze použít jako barvivo apod.
  9. Ví základní informace o rozmnožování rostlin (zná 1 a 2-děložné).
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.