Stromvěd

  1. V základech rozumí životním dějům v rostlinách (funkce a činnost jednotlivých částí, látková výměna, apod.).
  2. Zná alespoň 50 stromů, z toho několik vzácných a exotických, umí je zařadit do čeledí.
  3. Zná pojmy ze života rostlin (parazitizmus, symbióza, endemit), dokáže uvést příklady, ví o škůdcích, chorobách a nemocích stromů.
  4. Má základní znalosti v péči o stromy rostoucí mimo les.
  5. V zimě pozná alespoň 5 opadaných listnáčů.
  6. Určí 10 dřevin podle plodů či květů.
  7. Založí si herbář listů nebo jejich otisků, pomáhá rozšiřovat oddílový herbář.
  8. Pozná alespoň 20 keřů.
  9. Ví základní informace o rozmnožování rostlin. Zná zajímavosti ze života stromů, a zná léčivé účinky.
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.