Bystrá hlava

  1. Ví, co je to algoritmus a dokáže ho sestavit pro řešení problému.
  2. Ctí logiku a dovede pracovat s výroky.
  3. Ovládá základní matematické postupy.
  4. Umí použít zdravého rozumu a matematiky v praxi, logiku pro řešení úloh, zároveň si však zachová nadhled.
  5. Prokáže geometrickou představivost a fantazii, kterou použije např. při uzlování, orientaci a měření vzdáleností v terénu (výška stromu, šířka řeky apod.).
  6. Prokáže dobrou početní zběhlost, má zásobu početních fíglů.
  7. Sype z rukávu velké množství šifer, zná tranzitivní a umí vyřešit substituční šifru dle frekvencí.
  8. Založí sbírku hlavolamů, hádanek, hříček a chytáků, kterou si nežužlí pro sebe, ale používá ji při oddílových akcích, vymyslí i mnoho vlastních hádanek.
  9. Připraví si pro sebe obtížný problém a vyřeší ho.
  10. Všechny nabyté znalosti aktivně a hojně využívá při oddílové činnosti.