Historik

  1. Zná periodizaci epoch lidstva a přibližnou dobu jejich trvání.
  2. Má vlastní názor na vznik a vývoj lidstva. Zná i další teorie.
  3. Zná historický vývoj na našem území (státní uspořádání, osobnosti, bitvy, …).
  4. Má přehled ve světových dějinách.
  5. Podle stručného popisu pozná 25 českých a 25 světových osobností.
  6. Zvolí si 20 nejdůležitějších událostí historie a zná jejich data (s přesností na roky).
  7. Zná základy kulturního vývoje (stavební slohy, nejrozšířenější náboženství,slavné hmotné i písemné prameny). Zná památky na našem území.
  8. Vysvětlí úlohu historické vědy. Zná alespoň 8 pomocných věd a několik slavných historiků a objevitelů.
  9. Vypracuje práci na libovolné historické téma (alespoň 10 stran textu). Stručně popíše metody práce historika.
  10. Je schopný chronologicky a v souvislostech řadit události. Znalostí využívá při činnosti oddílu.