Hospodář

  1. ZNÁ základní pojmy:  účastnické poplatky, příjmy, výdaje, náklady, výnosy, dotace (nárok na dotace), dary, přebytek či ztráta z výpravy, rozdělení středisek v účetnictví, děťoden, SMOP, MOPíci, DPPO
  2. ZNÁ ROZDĚLENÍ dokladů -pokladní (příjmové a výdajové), bankovní výpisy, faktury (přijaté a vydané), interní doklady (proúčtování dotací a darů), náležitosti dokladů
  3. ORIENTUJE SE ve financování na výpravě, táboře- výběr peněz,  zpracuje ve vzorové tabulce financování výpravy (přebytek x ztráta). Podklad pro účetní na zaúčtování příjmů.
  4. ROZDĚLENÍ DONÁTORŮ – MŠMT, Magistrát hlavního města Prahy, MČ Praha 10, Ekoporadna
  5. VÍ, jaký je rozdíl mezi  daňovou evidencí a účetnictvím (základní názvy účtů: 211)
  6. Orientuje se v rozdělení dokladů dle středisek při účtování (MHMP, MČ, CHÚ)
  7. Zvládne evidovat evidenci majetku – proč, jak, co se tam dává x nedává. Nad tisíc Kč  + tuší co jsou to odpisy
  8. Orientuje se alespoň v 1 účetním programu – Pohoda. Zvládne vyhotovit seznam dokladů pro podklad pro dotaci (deník x xls)
  9. Vypracuje DPPO – info o daňové úlevě
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.