Řemeslník

  1. Má základní znalosti v péči o stromy rostoucí mimo les.
  2. Zná základní dřevorubecké nástroje a techniky a dokáže je použít.
  3. Ovládá dřevařské technologie a nástroje, dokáže je použít.
  4. Vyzná se v řezivu a dřevařských materiálech.
  5. V základech rozumí nátěrovým hmotám a lepidlům. Ovládá lepení, moření a napouštění.
  6. Dokonale ovládá ruční nástroje a nářadí, dokáže opravit jakýkoliv nástroj vyrobí alespoň 5 užitečných předmětů.
  7. Dokonale ovládá ruční elektrické nástroje. Ovládá ruční motorové stroje a jejich údržbu. 
  8. Zná druhy spojovacích materiálů, ovládá broušení a řezání kovů.  (svařování?)
  9. Dokáže připravit nářadí a materiál na tábor (práce na PP, PR). Alespoň jeden tábor se bude aktivně podílet na vedení nářaďovny.    
  10. Všechny nabyté znalosti a dovednosti využívá v oddílové a základkové činnosti.