Sportovec

  1. Znám přehled všelikých sportů (+ základní pravidla, atd..)
  2. Znám historii všelikých sportů a sportovních událostí (OH, MS, atd..)
  3. Účastním se pravidelně a rád sportovních aktivit v oddíle i mimo něj (voda, hory v létě i v zimě, 24-hodinovka, atd..)
  4. Něco o protahování a masážích
  5. Problémy při sportu (úrazy, nemoci, atd..)
  6. Vím zhruba jak probíhá látková výměna v těle při zátěži. Co se děje když člověk sportuje
  7. Znám různé způsoby výživy při sportu (dopping?)
  8. Fyzička (splním několik podbodů fyzické zdatnosti)
  9. Dbám na svou fyzičkou kondici (i ostatních ve svém okolí)
  10. Všechny nabyté znalosti hojně využívá při oddílové činnosti.