Zdravotník

 1. Mám zvládnuty teoretické aspekty první pomoci
  (právní úprava první pomoci, důležitá telefonní čísla, úrovně první pomoci, hlášení o úrazu, transport + doporučené polohy, předávání pacienta lékaři, hygienická vyhláška)
 2. Bezpečně poznám zástavu dechu a tepu, vím, co v takovém případě dělat
  (dech: zjištění, frekvence, kvalita, příznaky bezdeší, postup při umělém dýchání; tep: zjištění, frekvence, kvalita, příznaky zástavy, postup při nepřímé srdeční masáži + dohromady: neodkladná resuscitace)
 3. Ovládám anatomii v rozsahu odpovídajícím potřebám první pomoci
  (+ znám terminologii používanou při popisech zranění)
 4. Dokáži poskytnout první pomoc při stavech bezprostředně ohrožujících život
  (dušení – možné příčiny, škrcení, tonutí, bezvědomí + stabilizovaná poloha + vyšetření zornic, křeče, šok + 5T, mdloba, cukrovka, epilepsie)
 5. Vím, co dělat při krvácení
  (zevní, vnitřní, z tělních otvorů),
  a co se zlomeninami (horní, dolní končetina, klíční kost, spodina lebeční, pánev)
  Dokáži ošetřit postižení kloubů a svalů, drobná zranění (fixace, náplasťový steh)
 6. Dokáži poskytnout první pomoc při závažných úrazech trupu
  (páteř, mícha, hrudník – prolomený hrudník + pneumotorax, břicho)
  a v případech zraňujících a zastrčených cizích těles
 7. Znám zásady ošetření při postižení fyzikálními vlivy a chemikáliemi
  (popáleniny, úpal, úžeh, omrzliny, úrazy el. proudem a bleskem, vysokohorská nemoc, dekomprese, poleptání, otravy + alkohol a drogy, otrava CO, poruchy CNS, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, klíště)
 8. Rozeznám základní onemocnění, diagnostikuji NPB
  (onemocnění dýchacího ústrojí – rýma, nachlazení, chřipka, angína, zánět průdušek, zánět plic, zánět pohrudnice, TBC, astma, pneumotorax, onemocnění trávicího ústrojí – akutní + chronický průjem, zácpa, salmonelóza, úplavice, hepatitidy, záněty močového měchýře, infekce CNS – meningitidy, encefalitidy, meningokoky, borelióza, alergie, alergie, vzteklina, dětské nemoci – neštovice, dětská obrna, příušnice, spalničky, zarděnky, bakteriální onemocnění, spála)
 9. Průběžně se zajímám o problematiku první pomoci, udržuji svoji odbornou úroveň
  (praxí, opakovaným studiem materiálů)
 10. Mám vlastní pochodovou lékárnu a nosím ji s sebou na všechny exponované akce (i mimo oddíl!)
  (výbavu sestavuji sám, dle svého uvážení, avšak musí splňovat základní požadavky kladené první pomocí)
  umím perfektně používat každou její součást. Vím, co má obsahovat táborová lékárna, znám obvazový materiál, vyznám se v lékových formách + určím exspiraci.